Kalendar izbornih aktivnosti

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, broj 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“ broj 46/11, 14/14, 47/14, i 12/16), Opštinska izborna komisija [...]
23/03/2018