Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18) , Državna izborna komisija objavljuje

KALENDAR

rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor poslanika u Skupštinu

Crne Gore koji će se održati 30. avgusta 2020.godine

24/07/2020