Rješenje OIK Rožaje broj 12-20 za OOBS da ispunjava uslove da predloži članove i zamjenike za stalni sastav bir. odbora