Rješenje OIK Rožaje broj 13/20 za OODPS da ispunjava uslove da predloži članove i zamjenike za stalni sastav bir. odbora