Rješenje OIK Rožaje broj 14/20 za OOSD da ispunjava uslove da predloži članove i zamjenike za stalni sastav bir. odbora