Sastav Komisije

SASTAV OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE ROŽAJE

Elvira Škrijelj, predsjednica;
broj telefona: 068889369;
Muamer Murić, zamjenik predsjednika;
Armen Kalač, sekretar;
broj telefona: 068213655.

Članovi i zamjenici:
1. Nermina Šutković, član;
Suad Halilović, zamjenik;
2. Amer Nurković, član;
Semir Hasić, zamjenik;
3. Hidajet Dedeić, član;
Adem Fazlić, zamjenik;
4. Ismar Honsić, član;
Semir Kuč, zamjenik.

 

 

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Rožaje